Ekonomizere

  • Yakma sistemlerinin ve kazanların baca gazı sıcaklığından faydalanarak atık ısının faydalı enerjiye dönüştürülmesini sağlar.
  • Böylece doğaya atılan atık ısı geri kazanılırken doğayı da korumuş oluruz.
  • Baca gazı giriş çıkışı ve su giriş çıkışları kontrol altındadır.
  • Bu sayede sistem klepe ile otomatik kontrol edilerek otomasyon sağlanır.
  • Bir olumsuzluk durumunda klepe baca gazını by-pass ederek direkt bacaya yönlendirilir.

Faydanılan Atık Isının Kullanım Yerleri

  • Kazan besi suyunun ön ısıtması için.
  • Proseste kullanılacak sıcak su ihtiyacı için.
  • Tesiste bir mahalin sıcak su kalorifer sistemi gibi ısıtılması.
  • Sıcak hava üretilen mahal ısıtmasında kullanılmaktadır.